Skip to content

Identitet och självbild

Panel moderator:

Nour Abdulsalam

Deltagare:

14 Personer

En kanadensisk studie av ungdomar visade att: Krockar uppstår mellan de två kulturerna som invandrarnas barn bär när den sociala normen mellan kulturen i det land där de bor kolliderar med föräldrarnas kultur i en situation då inträffar tvisten med föräldrarna.

Ungdomar försöker oftast kompromissa med sina föräldrar och göra avkall på deras krav så mycket som möjligt, men detta upphäver inte den starka känslan hos många av de ungdomar att tillhöra kulturen i det nya landet … eller med andra ord att tillhöra deras nya hemland, där de bor och är medborgare i, dessutom så har de flesta av deras uppfattningar om omvärlden bildats under deras uppväxt i det nya landet, och de kan också språket som modersmål bättre än det andra språket de ärvt av föräldrarna. Denna starka känsla att tillhöra och bli en del av den nya kulturen, som vissa hävdar att det är helt rätt, orsaker oenighet mellan föräldrarna och deras barn. En inre resa för att hitta den sanna identiteten … vem är jag!?

Vi diskuterar de följande frågorna             

  1. Vad är identitetens komponenter och är identiteten fast eller varierande?
  2. Hur kan vi kombinera två kulturer utan att förlora identiteten?
  3. Faktorer och familjens roll för att stödja och stärka våra barns identitet.
 

Teknik påverkan på människan

Teknisk utveckling var och syftar till att underlätta mänskligt liv i alla aspekter av livet. Sedan början av det tredje årtusendet har takten i denna utveckling accelererat för att radikalt förändra våra livsformer
Läs Mer

Internationella volontärdagen

Harvard University-forskare anser att när man engagerar sig ideellt leder det till att man leva längre och att få en positiv syn på livet, så forskare rekommenderar en "dos" med att delta i "osjälviska" aktiviteter,
Läs Mer

Malmö händelse med koranbränningen

Vi behöver inte hata Islam och leva med ett fiendskap mot samerna samt med diskriminerings förklaringar i vår land skrev Löfven.
Läs Mer

Den saknade pusselbiten i integrationsprocessen.

Vi har samma dröm som Martin Luthers ... att vi och våra barn inte ska utvärderas utifrån ursprungsland, hudfärg, religion och kultur ..
Läs Mer

Dagens dialog

Dagens dialogs huvuduppdrag är att bjuda in deltagare från olika samhällsgrupper till dialog kring aktuella frågor med anknytning till samhället. Vår vision är mot ett bättre inkluderande samhälle.
Läs Mer

Corona mellan hopp och rädsla

“Corona kommer att döda oss” ,“Statistiken är fel”, “Staten bryr sig inte om oss och bryr sig inte om våra barn”, “Beslutsfattning handlar bara om ekonomin, inte om att rädda våra liv”.
Läs Mer
Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX