Skip to content

Utsträckt hand

Internationell och svensk forskning visar att migranter har sämre mental hälsa än svenskfödd population och menar att tiden som asylsökande betraktas som nedbrytande för många individer samt att de asylsökande kan ha svårt att se ett sammanhang i sin situation. En del har även genomgått traumatiska upplevelser där de utsatts för våld och fara innan de flydde eller under själva flyktvägen. Ett psykiskt trauma har negativa effekter på psykisk hälsa och funktionsnivå och kan upplevas som en attack på identitet och självkänsla. De första åren i Sverige kommer därför de flesta att präglas av en kraftig krisreaktion. Den asylsökande kämpar med förhålla sig till hemlandet samtidigt som de måste försöka finna sig till rätta i sin nya tillvaro som medlem i en marginaliserad grupp, nya normer, språk och uppfylla behoven av att känna social samhörighet med andra och bli sedda som individer. Förekomst av diskriminering mot vissa roller kan även förekomma som utgör påfrestningar för individen. (Delmi, 2018; Alw ood and Franzén, 2003)

Projektidé

Under den långa asyl väntetiden kan ofta känslor av frustration och hopplöshet uppstå hos målgruppen som är både fysiskt och mentalt utmattade efter sin resa och i väntan på uppehållstillstånd. Genom stöttning och vägledning, psykosocialt stöd, bidra med verktyg och kunskaper om svenska samhället, samt informera om inträde på arbetsmarknaden kan leda till att de asylsökande upplever en känsla av ökade erfarenheter, självförtroende, egenmakt och självbestämmande. Detta kan i sin tur leda till en större känsla av delaktighet i samhället. Målgruppen behöver också känna till viktiga informationer i den nuvarande situationen angående de nya omständigheter gällande krig och tillägna sig digital information från myndigheter på olika språk. Att kunna använda tekniken på ett bra sätt är också en stor utmaning.

Projektmål

Vi skapar insatser där asylsökande aktivt deltar och utformar olika hälsofrämjande och samhällsorienterande aktiviteter. Vi erbjuder utbildning i form av föreläsningar, workshops och seminarier får målgruppen ökade kunskaper som kommer underlätta deras framtida etablering i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden. De får även kontakt med nya människor och skapar ett nätverk vilket kommer leda till en enklare ingång på den svenska arbetsmarknaden och större känsla av delaktighet i det svenska samhället.
Vi på Utsträckt hand vägleder, ger stöttning och bidrar med verktyg som leder till ökad kunskap hos målgruppen ska lära sig mer om inkludering, integration, mänskliga rättigheter och skyldigheter, jämställdhet, föräldraskap, utbildning, kultur, myndigheter, hälsa, arbetsmarknaden, svenska språket, svenska samhället, demokrati och politiska systemet. Tidig vägledning för högre utbildning och träffa olika myndigheter leder till att de asylsökande snabbt kan hitta vägen efter de beviljats uppehållstillstånd. Genom att öka kunskap, insyn och intresse inom dessa områden, leder till större känsla av delaktighet i samhället, med inflytande, självbestämmande och egenmakt och därmed jämställdhet för målgruppen.

Metod - genomförande:

Psykologisk trygghet leder till utveckling. Förebild, från flyktingar till flyktingar, att skapa hopp och drömmar! Uppmuntrar deltagarna så att de ska förstå och känna sitt eget värde och att samhället behöver dem.

  • Utsträckt hand är ett projekt för målgruppen asylsökande som erbjuder språkundervisning. Utöver detta, erbjuder studiebesök och utflykter under kursens gång för att deltagarna ska få en möjlighet att använda och träna språket. Studiebesöken har ett fokus på arbetslivet och ger möjlighet för deltagarna att se och ta del av olika typer av företag, myndigheter och deras arbete.
  • Språkundervisningen: Språkstudierna äger rum i Kultur i Sigma lokal i Upplands Väsby i samarbete med Upplands Väsby kommun och ges på olika kunskapsnivåer. Innehållet i kurserna anpassas delvis till projektets syfte och ambitioner och har en tydlig fokus på arbetslivet där deltagarna exempelvis tränar på att skriva cv och hålla arbetsintervjuer. Vidare kommer Utsträckt hand att förbereda deltagarna på rekryteringsträffar och jobb matchningar under kursens gång.
  • Studiebesök kommer att utföras som en del av projektet för att deltagarna ska få en inblick i det svenska arbetslivet men också få en möjlighet att se olika typer av arbeten och företag. Under dessa studiebesök ges ytterligare möjlighet att öva på språkkunskaperna. Vi tycker att det är viktigt att parallellt med språkundervisningen få möjlighet att använda språket i olika situationer för att maximera inlärningen
  • Utflykter är ytterligare ett sätt för deltagarna att umgås och prata svenska men här är fokus också på att ha roligt tillsammans och ta del av olika aktiviteter runt om i Stockholm.
  • Digitalisering: Genom vägledning och utbildning kring digitalisering och i användandet av digitala verktyg hos målgruppen leder till större frihet och möjlighet till att tillägna sig information och att delta i aktiviteter som i sin tur leder till större välbefinnande och delaktighet i samhället och därmed även bättre hälsa.

Samarbetspartner:

Projektet är delfinansierat av Länsstyrelsen Stockholm och vi har samarbete med Upplands Väsby kommun, biblioteket i väsby och Väsbyhem.

Vi jobbar främst med:

Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX