Skip to content

Dagens dialog

Projektidé

Dagens dialogs huvuduppdrag är att bjuda in deltagare från olika samhällsgrupper till dialog kring aktuella frågor med anknytning till samhället. Vår vision är mot ett bättre inkluderande samhälle.

Projektmål

Att diskutera sociala idéer och frågor för den arabiska gemenskapens utveckling i Sverige.
Ökad inkludering i det svenska samhället genom att mobilisera, samla, stödja och utveckla energier och skaffa nya vänner och bekanta!
Representera de utländska människor i det svenska samhället och påverka politiska frågor och den demokratiska processen.
Presentera sociala problem och frågor som berör oss i detta samhälle och leta efter lösningar på dem
Att diskutera samtida sociala frågor och frågeställningar, från hjärtat av verkligheten, berör oss i Sverige

Metod - genomförande

Vi brukar ha 14-20 deltagare per möte och en mötesfaciliteter stödjer deltagarna och leder dem genom processen, modererar diskussionerna och ser till att alla kan komma till tal. Deltagare bjuds in för att ha en ingående diskussion vad det gäller ett bestämt ämne. Ämnet som ska diskuteras bör vara tydligt definierat och öppet.

Resultat

Dialogforum har enligt sina riktlinjer fungerat som en del av inkluderingsarbete för demokratiutveckling och projektet följas både kvantitativt och kvalitativt genom att utvärderingar sker efter varje tillfälle och deltagarna uppskattar det väldigt bra

Projek:

Teknik påverkan på människan

Teknisk utveckling var och syftar till att underlätta mänskligt liv i alla aspekter av livet. Sedan början av det tredje årtusendet har takten i denna utveckling accelererat för att radikalt förändra våra livsformer
Läs Mer

Internationella volontärdagen

Harvard University-forskare anser att när man engagerar sig ideellt leder det till att man leva längre och att få en positiv syn på livet, så forskare rekommenderar en "dos" med att delta i "osjälviska" aktiviteter,
Läs Mer

Identitet och självbild

En kanadensisk studie av ungdomar visade att: Krockar uppstår mellan de två kulturerna som invandrarnas barn bär när den sociala normen mellan kulturen i det land där de bor kolliderar med föräldrarnas kultur i en situation då inträffar tvisten med föräldrarna.
Läs Mer

Malmö händelse med koranbränningen

Vi behöver inte hata Islam och leva med ett fiendskap mot samerna samt med diskriminerings förklaringar i vår land skrev Löfven.
Läs Mer

Den saknade pusselbiten i integrationsprocessen.

Vi har samma dröm som Martin Luthers ... att vi och våra barn inte ska utvärderas utifrån ursprungsland, hudfärg, religion och kultur ..
Läs Mer

Corona mellan hopp och rädsla

“Corona kommer att döda oss” ,“Statistiken är fel”, “Staten bryr sig inte om oss och bryr sig inte om våra barn”, “Beslutsfattning handlar bara om ekonomin, inte om att rädda våra liv”.
Läs Mer
Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX