Skip to content

kvinnliga avtryck 2021

Projektidé

Internationella kvinnodagen 8 mars 2021 får inte vara som en vanlig dag. Vi måste uppmärksamma utländska kvinnor som kämpar för att vinna över utmaningar och svårigheter. Kvinnor som driver utveckling och uppfinner nya arbetssätt måste stödjas så att deras röst blir hörd. Men även att andra kvinnor ska inspireras och uppmuntras, genom att höra om andra kvinnors framgång.

Projektmål

Medias uppdrag att belysa skeenden speglar ofta det som inte fungerar. det är ofta negativa berättelser. Därför tog vi initiativet att lyfta upp några av många kvinnor som kämpar för förändring och utveckling, de som har som mål att påverka samhället till bättre. Projektet huvudsakliga mål: Inspirera andra kvinnor till framgång. Förstärka självförtroende hos kvinnorna som förebilder. Lyfta upp vikten av kvinnors roll i samhället.

Urvalsmetod:

Urvalsprocess: 6 kvinnor valdes ut för att medverka i projektet “kvinnliga avtryck” Ansökningar kom in via en enkät och valdes utifrån följande bedömningskriterier:

Genomförande

Projektet “kvinnliga avtryck” pågick under 8 dagar Dag 1-6 presentation: 6 kvinnor som har lämnat sina avtryck inom sina olika branscher (presenterades var? i social media/facebook/instagram/linked in, radio??) Dag 7 kvinnodagsafton: alla medverkade kvinnor var med på en livesändning för att tillsammans presentera och diskutera sina erfarenheter samt för att skapa nätverk mellan dem. Dag 8 Firande: Deltagande presenterades i en kort video (var publicera?) där de gav tips och uppmuntrar andra kvinnor att fortsätta förverkliga sina drömmar och jobba mot sina mål.

Vi jobbade främst med:

Play Video
Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX