Skip to content

Om oss

Bakgrund och syfte

Under de senaste åren så har många flyttat hit inte frivillig utan på grund av krig och oroligheter, folk som vill fortsätta sina liv en del vill fortsätta jobba, andra vill fortsätta sina studier men i överlag har de flesta ett gemensamt mål, målet är att känna sig trygga och etablera sig samt bidra i det nya samhället. Utmaningen med att lyckas uppnå detta mål  handlar om kommunikation i allra högsta grad, att bygga broar till det nya samhället.

 

Vi skapade föreningen för att det är svårt att vara i ett nytt land när man inte hunnit lära sig språket. Utmaningen är att vara ny och inte behärska språket och samtidigt inte veta så mycket om landets normer och värderingar. Alla förväntas följa nya rutiner och regler. Det är svårt att veta vilken väg till framtiden som är snabbast, vad man kan göra och hur. Tillsammans är en ideell förening som grundades juni  2017. 

0
Elever
0
Deltagare
0
Volontärer
0
Medlemmar

 

Föreningens syfte är att få de nyanlända att förstå hur olika system fungerar och vilka myndigheter man ska vända sig till, att hjälpa dem hitta sina vägar i samhället. Vilket leder till att de känner sig trygga och medvetna när de har förmåga att styra sina egna liv och välja väg för att uppnå sina mål. Föreningen bidrar genom sin verksamhet till lyckad inkludering. Vi tror att vi som nyanlända äger en stor del av utmaningen med inkludering i samhället och genom att ta en aktiv roll är det också vi som har möjlighet att hitta lösningarna. 

Föreningens koncept

Vi jobbar med att samla alla goda krafter som har lyckats att integrera sig i samhället för att hjälpa andra som har olika utmaningar. Sverige är ju ett öppet och demokratiskt land vilket även medför ett ansvar.  Varje individ har ett ansvar gentemot sina medmänniskor. När det gäller inkludering så ligger ansvaret på oss alla i samhället. Ansvaret för nyanlända är att hitta de effektiva och värdefulla verktygen för att integrera sig och bli en del av samhället. Ansvaret för de etablerade i samhället är att ge nyanlända en möjlighet att visa sina förmågor, visa att de kan göra en konkret och positiv skillnad för samhället. En känsla av sammanhang skapas genom att de känner sig behövda och kan bidra lika mycket som andra. Grunden i vårt arbete är att alla är ansvariga för sin drivkraft och utveckling samt att alla vill bidra till samhället.

Bli medlem

Gå med i “Tillsammans är vi Starka” genom att bli medlem!

Mål

Tillsammans har till ändamål att stärka individer med utländsk bakgrund d.v.s (Migranter, flyktingar och asylsökande).  Ett centralt mål för föreningen är inkludering mellan olika grupper i samhället. Tillsammans ska skapa gemenskap mellan etablerade och nyanlända genom kultur- och utbildningsverksamhet samt sociala aktiviteter.  Våra aktiviteter kopplar till fyra av UNHCR  Globala mål för hållbar utveckling. 

Mål 4. God utbildning för alla.

Mål 5. Jämställdhet. 

Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Bli volontär

Vill du göra skillnad för barn och vuxna nyanlända? Bli en del av Tillsammans är vi starka!

Våra Partner

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX