Skip to content

Sommarhus för inkludering- 2019

Projektidé

Efter att Tillsammans har ordnat ett antal olika projekt så noterade vi att det fanns en stor klyfta mellan svenska och utländska kvinnor och ungdomar. Både ungdomarna och barn riskerar att hamna i ett socialt utanförskap, därför beslutade Tillsammans att planera och genomföra ett sommarprojekt från 19 juni till 8 augusti 2019. Vi vill genom kvinnor och ungas engagemang skapa en plattform där målet var att utbilda kvinnor och ungdomar i entreprenörskap & ledarskap
Sommarhus för inkludering (Inkluderingshus) ska med hjälp av uppsökande verksamhet fånga upp talanger i Norra Stockholm med Upplands Väsby kommun som bas.Vi hade stort fokus på att lyfta och investera i utländska ungdomar och kvinnor.Eftersom vi ser att många unga och kvinnor saknar en mötesplats idag där de kan förverkliga sina idéer. Så ville vi ge ungdomar verktyg och goda förutsättningar att nå sina mål att öka ungdomars och kvinnors egenmakt så att de kan skapa sig ett bra liv och växa upp i en miljö av framtidstro. Genom att satsa på unga och kvinnor så skapar vi ringar på vattnet.

Projektmål

År 2019 är målsättningen att genomföra Inkluderingshus i Upplands Väsby, norra om Stockholm. Genom Inkluderingshus ska möjligheter skapas för deltagarna både som möjlighet att delta som volontärer med oss men också som ambassadörer och som delaktiga i olika kursupplägg och inspirationsdagar. Sommarprojektet kan möjliggöra ny vänskap och kontakter knyts över sociala gränser detta uppnås genom effektiva och värdefulla verksamheter som föreningen kommer att bedriva och som passar olika åldrar och målgrupper.

Metod - genomförande

Målgrupp: Nyanlända invandrare och etablerade svenskar, ungdomar mellan 16-25 och kvinnor mellan 20-64 från olika kommuner och nationalitet.

Aktiviteter för kvinnor:

Projektet planerade och genomförde ett event på Nordiska museet 2019-05-04. Pristagarna  fick priser och intyg som tack för deras bidrag till samhället. Evenemanget var sponsrad av Nordiska museet, ABF Botkyrka-Salem, Upplands Tolkservice AB, Q-search Talentia och Upplands Väsby kommun.

Aktiviteter för ungdomar:

Fotboll, schack, UNO, playstation, bingbong, fotbollsspel, fotografering, musik och teater och personlig utveckling studiecirklar.
Syftet med aktiviteterna är att ungdomar lära känna varandra, skapa förtroende mellan oss för att kunna köra med dem senare studiecirklar på vad det gäller peace språk, demokrati, entreprenörskap & ledarskap.
Aktiviteterna börjar med nätverkande och skapandet av kontakter. Syftet är att deltagarna kan utbyta sina erfarenheter och prata om hur de kan hitta vägar in till arbetsmarknaden. Finna alternativa yrkesvägar eller studier. Deltagarna ges möjlighet att kommunicera med varandra, lära känna andra, hitta kompisar och känna tillhörigheten till det svenska samhället.

Resultat

Vi hade ungefär mellan 25-40 varje tillfälle.
Tack vare Inkluderingshus olika mötestillfällen kunde flera ungdomar och kvinnor att få chansen till ett erfarenhetsutbyte, nätverkande och kunskap. Verktyg för att starta, driva och genomföra sina idéer. Och tillsammans med studiecirkelledare och kamrater bidrog deltagarna till en positiv utveckling för sig själv och sin omgivning.

I projektet jobbade vi mot

Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX