Ett läsfrämjande projekt

Att använda sig av läsprojekt i skolan är ett givande projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor. En av läsningens viktigaste uppgifter är naturligtvis att förbättra barnets språkutveckling.

Continue reading