Skip to content

Corona mellan hopp och rädsla

Panel

Sarah Abu Ajamah
Saeed Al-Nahhal
Mustafa Sherif

Panel moderator:

Nour Abdulsalam

Deltagare:

16 Personer

“Corona kommer att döda oss” ,“Statistiken är fel”, “Staten bryr sig inte om oss och bryr sig inte om våra barn”, “Beslutsfattning handlar bara om ekonomin, inte om att rädda våra liv”.

Väldigt många diskussioner som sprids på sociala medier och som vi hör från alla möjliga håll, och de sprids på sociala medier. Vissa har begärt stängning av grundskolor, andra beskriver hälso- och sjukvård som misslyckande och anklagar regeringens åtgärder. Å andra sidan har andra tillit till regeringens strategi och förmåga att hantera krisen.

Dagens dialog  lyfter fram den åsiktsskillnad som orsakats av Coronakrisen inom det arabiska samfundet i Sverige genom att diskutera följande punkter:

Hälsoperspektivet med Sarah Abu Ajamah forskningsstuderande inom biomedicine på Karolinska Institutet.  

  • Covid- 19 ur medicinsk synvinkel och den senaste utvecklingen inom vetenskaplig forskning. 

Soicalamedier med Saeed Al-Nahhal journalist på Dagens Nyheter. 

  • Relationen mellan media och läsaren i Sverige, skillnaden mellan arabisk och svensk täckning och uppföljning.  

Tänkandet kring lösningen med Mustafa Sherif samhällsaktivist

  • Skillnaden av lösningsstrategier mellan det arabiska samhället och det västra samhället. 

Seminariet slutats med diskussionsfråga:  Hur tar vi ansvar som ett samhälle?

Teknik påverkan på människan

Teknisk utveckling var och syftar till att underlätta mänskligt liv i alla aspekter av livet. Sedan början av det tredje årtusendet har takten i denna utveckling accelererat för att radikalt förändra våra livsformer
Läs Mer

Internationella volontärdagen

Harvard University-forskare anser att när man engagerar sig ideellt leder det till att man leva längre och att få en positiv syn på livet, så forskare rekommenderar en "dos" med att delta i "osjälviska" aktiviteter,
Läs Mer

Identitet och självbild

En kanadensisk studie av ungdomar visade att: Krockar uppstår mellan de två kulturerna som invandrarnas barn bär när den sociala normen mellan kulturen i det land där de bor kolliderar med föräldrarnas kultur i en situation då inträffar tvisten med föräldrarna.
Läs Mer

Malmö händelse med koranbränningen

Vi behöver inte hata Islam och leva med ett fiendskap mot samerna samt med diskriminerings förklaringar i vår land skrev Löfven.
Läs Mer

Den saknade pusselbiten i integrationsprocessen.

Vi har samma dröm som Martin Luthers ... att vi och våra barn inte ska utvärderas utifrån ursprungsland, hudfärg, religion och kultur ..
Läs Mer

Dagens dialog

Dagens dialogs huvuduppdrag är att bjuda in deltagare från olika samhällsgrupper till dialog kring aktuella frågor med anknytning till samhället. Vår vision är mot ett bättre inkluderande samhälle.
Läs Mer
Dela på:

Donera

Ni kan donera via Swish eller banköverföring

1- Via Swish

Ni kan donera via Swish nummer:

1233213543

1- Via Bank

Clearingnummer:
8327-9
Kontonummer:
693 903 473-9
IBAN:
SE80 8000 0832 7969 3903 4739
BIC (8 tecken):
SWEDSESS
BIC (11 tecken):
SWEDSESSXXX