Ett läsfrämjande projekt

Att använda sig av läsprojekt i skolan är ett givande projekt vars syfte är att stimulera barns läsvanor. En av läsningens viktigaste uppgifter är naturligtvis att förbättra barnets språkutveckling.

Continue reading

Utsträckt hand

”Från nyanländ till Nyförebild” gick av stapeln på Nordiska museet den 4:e maj 2019, kl 14.00 – 16.00. 14 fantastiska nya svenskar (nyanlända) från olika branscher prisades som förebilder.

Continue reading